Legs à titre universel

En cas de legs à titre universel, le testateur, à son décès, laisse une partie de ses biens à une ou plusieurs personnes ou organisations. Il peut par exemple déterminer que le légataire recevra tous les biens mobiliers, un quart des biens immeubles ou 10% de la succession. Dans ce dernier cas, le légataire à titre universel devra par exemple encore payer 10% des frais éventuels liés à la succession. Cette technique est rarement utilisée.

[box type= »info »] Een voorbeeld:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle wilsbeschikkingen en testamenten die ik vroeger zou gemaakt hebben en verklaar dat ik een deel van mijn bezittingen wil nalaten aan ……..

Dit is voor X:
– de som van € ……
– mijn huis gelegen in ….(adres)
– volgende roerende goederen: …..
– enz…

Dit is voor Y:
– de som van € ……
– een appartement gelegen in ….(adres)
– volgende roerende goederen: …..
– enz…

Datum en handtekening [/fusion_content_box][/fusion_content_boxes]