Een bijzonder legaat onder last
…als u een bijzondere voorwaarde stelt

Hierbij laat u bezittingen na maar u bepaalt in het testament een bijzondere voorwaarde. Bijvoorbeeld: de verbintenis voor de gelegateerde om de successierechten te betalen. Zo komen deze volledig ten laste van de persoon of organisatie die de nalatenschap ontvangt.

Volgens de Belgische wet op de werking van instellingen van openbaar nut, moeten deze organisaties toestemming vragen aan de minister van Justitie voordat zij grote schenkingen of legaten mogen aanvaarden. Het gaat hierbij over geldsommen boven de 10.000 euro. Als enige organisatie dient het Rode Kruis een toelating te bekomen van de minister van Volksgezondheid.