Tehuizen voor Nazorg (Tevona) biedt een gedifferentieerd aanbod van woonvormen en dagactiviteiten voor mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking aan
in Hasselt, Genk , Riemst en Tongeren. Tevona wil volwassenen met een verstandelijke beperking in staat stellen een leven uit te bouwen als volwaardige persoon.
Het geluk en de waarde van elke mens en zijn verbondenheid met anderen staat centraal. De vzw laat zich hiertoe christelijk inspireren.

Wij zijn een dynamische organisatie met een enthousiaste en deskundige groep medewerkers. Wij ontvangen slechts gedeeltelijk subsidies om al onze nieuwe projecten te kunnen waarmaken. Uw steun kan ons daar enorm bij helpen. Bij voorbaat al van harte dank!

Toelating tot het uitreiken van fiscale vrijstellingsattesten.

Adres: Hazelarenlaan 12 – 3500 Hasselt
Tel
: 011 21 17 66 – Fax: 011 23 29 11
E-mail
: ldeclerck@tevona.be
Web
: www.tevona.be

Bevoegd Instituut: Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Bankrekeningnr.:
735-1132857-79
Voorzitter
: Meester Guido Fissette
Algemeen directeur
: Ann Willen
Fondsenwerving
: Lieve Declerck